000. LELKI MENTŐ – KIRÁLYKÉK/MÉLYMAGENTA
000. LELKI MENTŐ – KIRÁLYKÉK/MÉLYMAGENTA
Az Aura – Soma nullás palackja a remény üzenetét hordozza. Ha megfigyeljük színeit, a királykék beleolvadását a mély- magentába, felismerhetjük benne a hajnal előtti pillanat várakozását. Ezt a palackot gyakran választják az Új-Kor gyermekei, akik születésük pillanatától érzik, hogy nehezen illeszkednek a régi világba, nem találják benne a helyüket, de nincs választásuk, maradniuk kell, akkor is, ha nem találják a kapcsolódást. Egyfajta szomorúság hatja át a lelküket, mintha elválasztották volna őket igazi otthonuktól, mintha egy sellőnek kellene partra lépnie a hajnal előtti pillanatban, hogy a tapasztalatok útjára lépjen, tudván hogy nem fordulhat vissza. Ez a Tarot kártyában a Bolond, a 0, az abszolút Origo. Nincs még ott a tudás, hogy az út végén Célt talál, csak egy belső késztetés, hogy induljon. Meg kell keresnie magában a bizalmat, hogy ebből az Ős-tengerből kiléphessen, hogy megtapasztalhassa azt az inkarnációs utat, amire született. Hogy megtalálhassa társait, barátságokat, szerelmet, hozzá hasonlókat, hivatást, elhivatottságot. Ez az üveg a Lélek mentője, segít meghozni a döntést, hogy elinduljunk.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
001. FIZIKAI MENTŐ – KÉK/MÉLYMAGENTA
001. FIZIKAI MENTŐ – KÉK/MÉLYMAGENTA

Zafírkék a mély-magentán. Mindannyian belső csillagainkba kódolva hozzuk a tervet, hogy itt, a fizikai világban, fizikai testben mit kell megtapasztalnunk. Nagy vállalás ez, hiszen az Ős-Egységből kiszakadva, tapasztalatok sokaságán át térhetünk vissza Mindenek Forrásához. Sokan vágynak megismerni ezt a tervet, … Continued

not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
002. BÉKE ÜVEG – KÉK/KÉK
002. BÉKE ÜVEG – KÉK/KÉK
Aura – Soma 2. palack, Békementő A legkékebb kékség. Mint a neve is mutatja nagyon erős kapcsolata van a bennünk áramló békével és nyugalommal. Az Ég kékje palackba zárva. Segíthet abban, hogy összhangba kerüljünk azzal, ami BluePrint-nek hívunk, vagyis a tervvel, amivel a földre inkarnálódtunk. Ez a feladatkör, amit elkezdünk keresni, amikor megértjük azt, hogy az élet több, mint a fizikai valóság. Ki vagyok? Hol a helyem a világban? Mi a dolgom a világban? Mi célból vagyok itt? Ezen kérdések elvisznek minket egy tapasztalati útra, ahol nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt a belső békét, ami az Utazók sajátja, hogy ne veszítsük szem elől a célt: saját szívünkhöz vezető utunkat.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
003. ATLANTISZI SZÍVÜVEG – KÉK/ZÖLD
003. ATLANTISZI SZÍVÜVEG – KÉK/ZÖLD
Kulcsmondata: Legyen meg a Te akaratod. Képessé tesz hogy a kommunikáció rajtunk keresztül áradjon, ne belőlünk.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
004. NAPFÉNY ÜVEG – SÁRGA/ARANY
004. NAPFÉNY ÜVEG – SÁRGA/ARANY
Kulcsmondata: Tudás: ami megszerezhető, és bölcsesség: amivel már rendelkezünk. A Csakra készlet és a Mentő készlet tagja Ajándékok: Kitűnő vezető és szervező, bölcsen használja hatalmát. Képes valóra váltani elképzeléseit. Örül az életnek. Tisztában van azzal, hogy a tudás öröm. Remek humora van, és világosan gondolkodik. Kommunikációja mások számára megvilágító erejű lehet. Rengeteg mentális energiával rendelkezik, ezért sokat, szinte egész életében tanul. Kihívások: Gyakran mély félelmei vannak. Nem bízik önmagában. Leginkább magára gondol. Érzelmileg kiforratlan. Nem képes örülni. Hajlamos légvárakat építeni, gyakran túl kemény másokkal, és visszaélhet hatalmával. Kritikus és bíráló. Mély önértékelési kételyek jellemzik. Az üveg segítsége:
 • Megnyitja a kaput a benső tudás és bölcsesség felé.
 • Tudás a tudatos elmében, bölcsesség a létezés legmélyebb szintjén. Mindez Fénybe emelkedik, a tudatos létezésért.
 • Összehangolja a megérzéseket és a mély belső hangot.
 • A tanult tudást segít bölcsességgé alakítani.
 • Legyőzi a felismert fóbiákat; bizalmat, biztonságot és örömet ad.
 • Megerősíti önértékelésünket.
 • Oldja a depressziót, segít, hogy lássuk a Fényt az alagút végén.
 • Megnyugtatja elménket, segít, hogy megállítsuk gondolati „mókus kerekünket.
 • Segíti az információk feldolgozását, szelektálását és rendszerezését.
Hol használjuk: Gyomor, has, Solar plexus. Megerősítés: "Boldog vagyok és biztonságban érzem magam. Tudom, hogy nem tudok semmit."
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
005. NAPLEMENTE ÜVEG – SÁRGA/VÖRÖS
005. NAPLEMENTE ÜVEG – SÁRGA/VÖRÖS
Kulcsmondata: Lehetőség, hogy jól használjuk bölcsességünket, és jól használjuk energiáinkat.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
006. ENERGIA ÜVEG – VÖRÖS/VÖRÖS
006. ENERGIA ÜVEG – VÖRÖS/VÖRÖS
Kulcsmondata: Az élet szeretete, elragadtatás.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
007. GETSZEMÁNI KERT- SÁRGA/ZÖLD
007. GETSZEMÁNI KERT- SÁRGA/ZÖLD

Ajándékok: Számára a hit és a meggyőződés a fontos. Az újkor úttörői közé tartozik, gyakran idealista, filozófus alkat. Megérti az emberek vágyait, és jó érzékkel elégíti ki azokat. Nagy lelkierő és bölcsesség birtokában él. Az erkölcs irányítja lépéseit. Rengeteget utazik, nagyon … Continued

not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
008. ANUBIS – SÁRGA/KÉK
008. ANUBIS – SÁRGA/KÉK
Ajándékok: Önismeretre törekszik. Kitűnő időérzéke van. Igazságérzete nagyon erős, igyekszik, hogy egyensúlyt teremtsen önmagában és a környezetében. Jó tanító, még akkor is, ha nem az oktatás területén dolgozik. Nagyon jól szervez, vezet. Sokat tanul, hogy megértse az élet törvényszerűségeit. Kihívások: Sokszor nem hagy másokat szóhoz jutni. Harmóniára törekszik, de nehezen hoz döntéseket, mert túlságosan jól ismeri az érem mindkét oldalát. Erős előítéletekkel viseltetik mások iránt. Az üveg segítsége:
 • A túl sok gondolkodás megzavarja a belső békét.
 • Tudni, a belső kommunikáció által.
 • Segít megtalálnunk a belső békét lelkünk mélyén, így kommunikálni azt a világ felé.
 • A Tanárok üvege.
 • Segít megértenünk a szerelem törvényeit.
 • Felfedi előttünk a jelent és az öröklét titkait (8 a végtelen jele, egyben az üvegé is ) .
 • Fejleszti az önismeretet.
 • Segít tervezni a jövőt.
 • Segít dadogás, vagy más kommunikációs zavar esetén.
 • Csillapítja a bűntudatot.
 • Felszínre hozza elfojtott sérelmeinket, így segít megszabadulni azoktól.
 • Segít előző életből hozott bűntudat esetén is.
Hol használjuk: A has és a torok területén. Megerősítés: „Ebben a pillanatban, itt és most, megnyílok a változás lehetőségének."
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
009. SZÍV A SZÍVBEN / KRISTÁLYBARLANG – TÜRKIZ/ZÖLD
009. SZÍV A SZÍVBEN / KRISTÁLYBARLANG – TÜRKIZ/ZÖLD
Ajándékok: Az objektív igazság kutatója. Önzetlen személy. Hallgat belső hangjára, megfogadja annak tanácsait. Kutatja, s megérti az élet rejtett titkait. Tehetséges művész, festő, költő, vagy előadó. Szereti a filozófiát, gyakran tölti idejét gondolkodással, elmélkedéssel. Kihívások: Hajlamos az önáltatásra, gyakran elveszti kapcsolatát a realitással. Féltékeny természete miatt mások kerülik barátságát, vagy a vele való kapcsolatot. Másokkal könyörtelenül őszinte, de magában nehezen látja meg gyengéit. Az üveg segítsége:
 • Individuális kutatás az igazságért.
 • A szívcsakra működésének egy magasabb szintjére emel.
 • Segíti az őszinte (szívbéli) kommunikációt.
 • Nehéz helyzetekben segít, hogy megtaláljuk a kivezető utat.
 • Segít, hogy egyedülléteinket ne magányként éljük meg.
 • Önbizalmat kínál.
 • Segít feloldani a féltékenységet.
 • Megszabadít régi érzelmi kötődéseinktől.
 • Új utat mutat kapcsolataink terén.
 • Segíti kreatív erőink felszabadítását.
 • Reinkarnációs terápia esetén segít visszacsatlakoznunk atlantiszi életeink idejéhez.
Hol használjuk: A mellkas jobb oldalán és a szív területén. Megerősítés: "Fényt vetítek utamra, s így meghallom Belső Mesterem hangját."
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
010. „MENJ ÉS ÖLELJ MEG EGY FÁT”- ZÖLD/ZÖLD
010. „MENJ ÉS ÖLELJ MEG EGY FÁT”- ZÖLD/ZÖLD
Ajándékok: Jó vezető, aki hatalmát pozitívan használja. Teret ad mások tehetségének, jó példával mutat utat. A szíve vezérli, kiváló empatikus képességekkel rendelkezik. Optimista, mindig meglátja a dolgok jó oldalát. Kiváló hallgatóság, aki képes odafigyelni másokra. Független és becsületes. Szereti a természetet, gyakran végez természetvédő munkát. Lehet, hogy ökológus vagy természetbúvár. Meg van a képessége, hogy a helyzetet sok különböző szemszögből lássa, és képes a mások által képviselt perspektívák megragadására is. Kihívások: Sokszor a múltban ragad, vagy a jövőn töpreng, nehezen éli meg a jelent. Szívesen épít légvárakat. Kiváló ötleteihez gyakran nem teremt gyakorlati alapokat. Lelki fejlődését visszavetheti, hogy nem áll elég stabil lábakon. Valaki, akiben a változásokkal szemben ellenállás van. A félelmek elengedésének szükségessége. Annak megtanulása, hogy adjunk, mielőtt elvárnánk, hogy kapjunk. Az üveg segítsége:
 • Segít döntéseket hozni.
 • Segíti az önállósodás folyamatát.
 • Segít új helyünket megtalálni.
 • Tér, irány, igazság. Az út. A téradó.
 • Harmónia a természettel.
 • Kitágítja látókörünket.
 • A becsületet és igazságot erősíti bennünk.
 • Segít abban, hogy észrevegyük miféle változásokon megyünk keresztül.
 • Csillapítja a lelki zavarodottság érzését, belső békét hoz.
Egyéni sajátságok: Ebben a kombinációban "benne rejlik" a 2es (Kék/Kék) és a 42es (Sárga/Sárga) üveg. Hasznos lehet az ezekhez az üvegekhez tartozó információ átolvasása is, mivel azok alkalmazhatók a 10es palackra is. Hol használjuk: A szív csakra területén. A mellkas egész területére és övszerűen, körben hátra, a gerincet is beleértve. Megerősítés: „Megteremtem a teret arra, hogy azt tegyem, amit tennem kell.”
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
011. ESSZÉNUS ÜVEG – TISZTA/RÓZSASZÍN
011. ESSZÉNUS ÜVEG – TISZTA/RÓZSASZÍN
Kulcsmondata: Felelősséget vállalni a gondolatokért és az érzésekért.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
012. AZ ÚJ ÉVEZRED BÉKÉJE – TISZTA/KÉK
012. AZ ÚJ ÉVEZRED BÉKÉJE – TISZTA/KÉK
Az Új évezred gyermeke készlet tagja Ajándékok: Valaki, akinek letisztult a gondolkodása. Egy kreatív ember. Gondoskodási tehetséggel megáldott személy, aki képes érzéseit mások felé kimutatni. Valaki, aki tud az érzéseire hallgatni, és így békét talál. Lelkes és jól kommunikál. Kihívások: Valaki, akiben nincs meg a belső béke. Gyakran elégedetlen és hibáztatja az őt körülvevő világot. Talán nem engedi saját könnyeit folyni. Nehézség a "belső én" maszkulin aspektusával. Úgy érzi, a dolgok megrekedtek, mintha semmi nem mozdulna. Nehezen kezeli a felé irányuló hatalmi megnyilvánulásokat, a bürokráciát és a rendet. Apával vagy más személy hatalmi pozíciójával történő kihívásokra utalhat. Az üveg segítsége:
 • Béketeljes, barátságos kommunikáció.
 • Adhatjuk gyermekeknek, akiknek problémájuk van a beszéddel.
 • Egy tiszta csatorna a békés kommunikáció számára.
 • Segít függőségeink feloldásában.
 • Csendet teremt bennünk és körülöttünk, hogy meghalljuk belső mesterünk hangját.
 • Segít megtalálni a beszéd és a csend közötti egyensúlyt.
 • Segít, hogy türelemmel fogadjuk a látszólag mozdulatlan élethelyzeteket.
Hol használjuk: Az egész nyakon körben. Megerősítés: "Békét találok lelkemben, s így megnyílok a Fény felé."
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
013. AZ ÚJ ÉVEZRED VÁLTOZÁSA – TISZTA/ZÖLD
013. AZ ÚJ ÉVEZRED VÁLTOZÁSA – TISZTA/ZÖLD
Kulcsmondata: Az élet érzelmi oldalainak megvilágítása.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
014. AZ ÚJ ÉVEZRED BÖLCSESSÉGE – TISZTA/ARANY
014. AZ ÚJ ÉVEZRED BÖLCSESSÉGE – TISZTA/ARANY
Kulcsmondata: A tisztánlátás és a bölcsesség kapcsolata.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
015. SZOLGÁLAT AZ ÚJ ÉVEZREDBEN – TISZTA/LILA
015. SZOLGÁLAT AZ ÚJ ÉVEZREDBEN – TISZTA/LILA
Kulcsmondata: Áldozathozatal a megtisztulás érdekében.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
016. A LILA PALÁST – LILA/LILA
016. A LILA PALÁST – LILA/LILA
Kulcsmondata: Ráébredni saját önvalónkra. Szolgálat. Önmagunk teljes átértékelése.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
017. TRUBADÚR / REMÉNY ÜVEG – ZÖLD/LILA
017. TRUBADÚR / REMÉNY ÜVEG – ZÖLD/LILA
Kulcsmondata: A spiritualitás újrakezdése, kapcsolatba kerülni a csillaggal.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
018. AZ EGYIPTOMI ÜVEG / FORDULÓ ÁRAPÁLY – SÁRGA/LILA
018. AZ EGYIPTOMI ÜVEG / FORDULÓ ÁRAPÁLY – SÁRGA/LILA
Kulcsmondata: Pontosítani a tudást. Megérteni miért, mi célból vagyunk itt és most.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
019. A MATERIÁLIS VILÁGBAN ÉLNI – VÖRÖS/BÍBOR
019. A MATERIÁLIS VILÁGBAN ÉLNI – VÖRÖS/BÍBOR
Kulcsmondata: Testeink megújulnak, amikor megváltoztatjuk a gondolkodásunkat, és új energiamintát építünk.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
020. CSILLAGGYERMEK / GYERMEKMENTŐ – KÉK/RÓZSASZÍN
020. CSILLAGGYERMEK / GYERMEKMENTŐ – KÉK/RÓZSASZÍN
Kulcsmondata: A feltétel nélküli szeretet kommunikációja. Béke a tudatban, önelfogadás a mélyben.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
021. ÚJRAKEZDÉS A SZERETETÉRT – ZÖLD/RÓZSASZÍN
021. ÚJRAKEZDÉS A SZERETETÉRT – ZÖLD/RÓZSASZÍN
Kulcsmondata: A szabadság megélése az önelfogadáson keresztül.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
022. ÚJJÁSZÜLETÉS ÜVEG / ÉBREDÉS – SÁRGA/RÓZSASZÍN
022. ÚJJÁSZÜLETÉS ÜVEG / ÉBREDÉS – SÁRGA/RÓZSASZÍN
Kulcsmondata: Az öröm és az önelfogadás újjászületik.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
023. SZERETET ÉS FÉNY – RÓZSA RÓZSASZÍN/ RÓZSASZÍN
023. SZERETET ÉS FÉNY – RÓZSA RÓZSASZÍN/ RÓZSASZÍN
Kulcsmondata: Együttérzés és önelfogadás. Minél inkább képesek vagyunk együtt érezni másokkal, annál hamarabb elfogadjuk önmagunkat.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
024. ÚJ ÜZENET – LILA/TÜRKIZ
024. ÚJ ÜZENET – LILA/TÜRKIZ

Kulcsmondata: Érzelmi oldalunk kommunikációja. A szellem által inspirált kommunikáció. Átalakító erejű kommunikáció a szívből.

not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
025. FLORENCE NIGHTINGALE / LÁBADOZÁS – BÍBOR/MAGENTA
025. FLORENCE NIGHTINGALE / LÁBADOZÁS – BÍBOR/MAGENTA
Kulcsmondata: Misztikum. A fentről eredő inspiráció egy úttörő lélek, aki másokat szolgál.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
026. ÉTERI MENTŐ / SOKK MENTŐ / TOJÁS TÓBIÁS – NARANCS/NARANCS
026. ÉTERI MENTŐ / SOKK MENTŐ / TOJÁS TÓBIÁS – NARANCS/NARANCS
Kulcsmondata: Az idővonal gyógyítása. Segíti részeink újraegyesítését, hogy a szinkronicitást megélhessük.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
027. ROBIN HOOD – VÖRÖS/ZÖLD
027. ROBIN HOOD – VÖRÖS/ZÖLD

Kulcsmondata: Egyensúly a fej és a szív között, a gyökér és a szív között. Itt találjuk meg az egyensúlyt a belső feminin és maszkulin között.

not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
028. MARION KISASSZONY (Robin Hood kedvese) – ZÖLD/VÖRÖS
028. MARION KISASSZONY (Robin Hood kedvese) – ZÖLD/VÖRÖS
Kulcsmondata: A szív ébredése.  Egyensúly a feminin és a maszkulin, az analitikus és az intuitív között.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
029. KELJ FEL ÉS JÁRJ! – VÖRÖS/KÉK
029. KELJ FEL ÉS JÁRJ! – VÖRÖS/KÉK
Kulcsmondata: A materiális világban élni. A Solar plexusban létrejön az egyensúly a két véglet között.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
030. MENNYORSZÁG A FÖLDÖN – KÉK/VÖRÖS
030. MENNYORSZÁG A FÖLDÖN – KÉK/VÖRÖS
Kulcsmondata: Fej az égben, láb a földön. A békés kommunikáció életre kel.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
031. FORRÁS – ZÖLD/ARANY
031. FORRÁS – ZÖLD/ARANY
Kulcsmondata: A szív bölcsessége. Lelkünk mélyéről végre felszínre kerül a legmélyebb öröm.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
032. SZÓFIA – KIRÁLYKÉK/ARANY
032. SZÓFIA – KIRÁLYKÉK/ARANY
Kulcsmondata: Tisztázni kapcsolatunkat bölcsességünkkel. Üzenet a csillagoktól.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
033. DELFIN ÜVEG / KÍVÁNT BÉKE – KIRÁLYKÉK/TÜRKIZ
033. DELFIN ÜVEG / KÍVÁNT BÉKE – KIRÁLYKÉK/TÜRKIZ
Kulcsmondata: Tisztánlátás és játékosság. Spontaneitás és öröm. A szív kommunikációja tisztán.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
034. VÉNUSZ SZÜLETÉSE – RÓZSASZÍN/TÜRKIZ
034. VÉNUSZ SZÜLETÉSE – RÓZSASZÍN/TÜRKIZ
Kulcsmondata: Kapcsolatba kerülni a szépséggel az önelfogadáson és lényünk érzelmi oldalán keresztül.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
035. SZERETŐ KEDVESSÉG – RÓZSASZÍN/LILA
035. SZERETŐ KEDVESSÉG – RÓZSASZÍN/LILA
Kulcsmondata: Átalakulás. Érzelmi függetlenség. Feltétel nélküli szeretet mások szolgálatában. Szeretet föntről.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
036. JÓTÉKONYSÁG – LILA/RÓZSASZÍN
036. JÓTÉKONYSÁG – LILA/RÓZSASZÍN
Kulcsmondata: Törődés, melegség és kedvesség mások és önmagunk felé.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
037. AZ ŐRANGYAL A FÖLDRE SZÁLL – LILA/KÉK
037. AZ ŐRANGYAL A FÖLDRE SZÁLL – LILA/KÉK
Kulcsmondata: Átalakító kommunikáció. Táplálás és békés kommunikáció, ami mások és önmagunk felé is árad.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
038. TRUBADÚR 2 / ÍTÉLŐKÉPESSÉG – LILA/ZÖLD
038. TRUBADÚR 2 / ÍTÉLŐKÉPESSÉG – LILA/ZÖLD
Kulcsmondata: Elengedni a múlt kihívásait, hogy a szív kifejezhesse igazságát, s így átalakulhassunk.
not rated 12 500 Ft Kosárba rakom
039. EGYIPTOMI ÜVEG 2 / BÁBJÁTÉKOS – LILA/ARANY
039. EGYIPTOMI ÜVEG 2 / BÁBJÁTÉKOS – LILA/ARANY

Kulcsmondata: Átalakító bölcsesség. Az öröm mély szintjének megértése és megtapasztalása. Bölcsesség és szolgálat, együttérzés és megértés.

not rated 12 500 Ft Kosárba rakom