Az Aura-Soma első és legfontosabb pillére az Aura-Soma üvegekből, vagy más néven az Egyensúly üvegekből áll. Ezek a csillámló, színes üvegcsék adják annak a színfilozófiai rendszernek az alapját, mely egyedülálló a világon. Ha rápillantunk ezekre az üvegekre, azonnal megérezzük az Aura-Somára jellemző tisztaságot és szépséget. Mindenkit megérint és áthat az üvegekben rejlő színek varázsa.

Láthatjuk, hogy minden üveg két különböző folyadékból áll, melyek nyugalmi állapotukban nem keverednek. Az alsó részt egy víz alapú színes folyadék alkotja, míg a felső rész alapját egyfajta olaj képezi. Így ezek a folyadékok egy éles határ mentén elválnak egymástól, és kitöltik az üveg alsó és felső felét.

Mind a víz, mind az olaj színes. Ezek a színek nagyon pontosan tükrözik a szivárvány színeit. A színeket természetes alapú anyagok hozzáadásával hozzák létre. Az adott színhez tartozó és ugyan olyan színű kristályok – melyeket egy különleges eljárás útján cseppfolyósítanak – valamint gyógynövények alkotják azt a „festéket”, mely létrehozza az üveg színeit. A felhasznált gyógynövényeknél a Steineri gazdálkodás rendjét követik. Az üvegekben nem „csak” a kristály és gyógynövény energiák vannak „bezárva”, hanem egy különleges energetizálási folyamaton is átesnek. Ezek részben hasonlatosak a Homeopátiás gyógyszerek előállításánál használt „potencírozás” technológiájához, másrészt hatalmas kristályokat, és a szakrális geometria elvét követő energetizáló eszközöket is alkalmaznak. Így, és még néhány „titkos” eljárás után kerül a kezünkbe az a fénylő üvegcse, mely tényleg tartalmazza az ásványi és növényi világ energiáit.

.

Ha rápillantunk a kész üvegekre, láthatjuk, ahogy a két különböző folyadék elválva egymástól önállóan képviseli a színeket. Ezek a színek általában eltérőek, de van sok olyan is, melyben az alsó és felső szín azonos. Ezek a színek azok, melyek megszólítják a legbensőbb érzéseinket, és előttük állva ki tudjuk választani azt a 4 üveget, melyből egy képzett konzulens mélyreható elemzést végez a színek jelentésének összeolvasása után. Mindennek van színe, ami látható, így az is érthető, hogy a színek igen is hordoznak egzakt információkat érzésekről, élethelyzetekről és érzelmi állapotokról, melyek sokszor konkrét eseményekhez is kapcsolódnak. Egy konzulens nem tesz mást, mint a színek nyelvéről tanult ismeretei alapján „elolvassa”, „lefordítja”, vagy ha úgy tetszi kódolja az általunk kifejezett – választásunk által megnyilvánuló „üzenetet”, mely saját magunknak szól saját magunktól és saját magukról. Így talán már jobban érthető, mit jelent az „önválasztó, nem rábeszélő” Aura-Soma alapelv, mely a konzultáció egyik alapszabálya.

Első látásra szerelem

Az Aura-Soma Egyensúly üvegek nem csak közvetett úton – elemzés által – segítenek megéretni céljainkat, küldetésünket, kihívásainkat, problémáinkat, konfliktusainkat, jelenünk eseményeit és érzéseit, valamint a jövőbe helyezett megoldásainkat, hanem direkt úton is. Ez pedig az üvegek használata által történik meg. Az üvegekben lévő folyadékokat bal kezünkkel összerázva aktiváljuk a bennük rejlő színeket – energiákat. Ezt által személyes kapcsolatba kerülünk azokkal az energiákkal, melyeket mi szólítottunk meg a választásunk által. Ezt a folyadékot a testünkre különböző területeire kenve ezen energiák a legközvetlenebb fizikai testen fejtik ki hatásukat. Hogy miként? A színekbe rejtett energiák kapcsolatba lépnek az adott energiaközpontokkal, és azok működését harmonizálják. Így kapcsolódik össze és fejti ki együttes hatását az elemzés általi tudatos megértés és az energetikai harmonizáció.

Ugyan a mai tudományos, kereskedelmi és egészségügyi szabványok által bevizsgálva és atomjaira szedve ez a folyadék nem más, mint „természetes anyag”, a mi „okos” anyagi világunk erre a „valamire” elfelejtett, vagy szándékosan nem kreált pontos megnevezést vagy kategóriát. Így lett végül is „hivatalosan” a kereskedelmi besorolása egyszerű „kozmetikum”.

Talán ez a nagyon rövidke kis jellemzés – mely ezrelékét sem képes megmutatni annak a több évtizedes vagy évezredes tudásnak, mely megnyilvánul és összesűrűsödik abban a néhány pillanatban, amikor kiválasztjuk a nekünk „tetsző” üvegeket – segít abban, hogy lássuk a lényeget. Lássuk, és bepillantást kapjunk az Aura-Soma mélységeibe, megértsük azt, hogy miért az üvegek képezik saját érzéseink feltárásának alapját.

Egyszóval egy olyan összetett, és mély alapokon nyugvó információs rendszer nyilvánul meg előttünk a színek színpatikus rezonanciája által, mely méltán kiérdemli az „egyedülálló” jelzőt.

Ha szertnél üvegeket választani, elolvasni a hozzájuk tartozó leírásokat, vagy azokat megvásárolni 50ml-es kiszerelésben, akkor itt megteheted.